Cechy żywności ekologicznej

21 września 2022

Wszystko o przetworach ekologicznych.

Od szybkiego rozwoju przemysłu żywieniowego, który rozpoczął się w XX w., produkty jedzone przez nas każdego dnia zaczęto coraz częściej nasycać licznymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Jednak razem z rosnącą świadomością odbiorców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć oddziaływanie na ich samopoczucie, w ostatnim czasie coraz częściej szukają oni produktów wyprodukowanych z żywności ekologicznej.

Żywność eko – z upraw nie korzystających z syntetycznych pestycydów i nawozów

By dany produkt dostępny w Polsce mógł mienić się „ekologicznym”, musi sprostać wielu wytycznym. Żywność eko i artykuły z niej sporządzone muszą pozyskać odpowiednie certyfikaty przyznawane przez wyznaczone do tego instytucje. Podstawową jednakże cechą spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, że zastosowane do ich przygotowania owoce oraz warzywa kultywowano z zachowaniem głównych norm rolnictwa ekologicznego. To znaczy, iż rolnicy nie korzystali z syntetycznych nawozów ani pestycydów, które mogłyby negatywnie wpływać nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które także są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy powodują odkwaszenie gleby czy zanieczyszczają wody powierzchniowe, a opryski upraw silnymi pestycydami nieraz są powodem śmierci pożytecznych organizmów. Tymczasem ekologiczna uprawa powoduje, że owoce oraz warzywa cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych związków dostanie się do organizmu ich konsumentów.

Jak powinna być oznaczona zdrowa żywność eko?

Żywność ekologiczna jest poddawana stałej kontroli we wszystkich fazach produkcji, w tym także podczas składowania i przewozu. Co istotne, gdy przetwór spełnia kryteria, jego producent obok typowych informacji między innymi o dacie przydatności do spożycia, masie netto, kraju produkcji składników, możliwych alergenach i temperaturze składowania, musi też obligatoryjnie wskazać numer identyfikacyjny organu kontrolnego dany produkt oraz umieścić logo produkcji ekologicznej UE, a więc białe gwiazdki, które układają się w kształt liścia. Poszukując ekologicznych przetworów wypada więc czytać starannie etykiety wyrobów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o otrzymanych certyfikatach.

Dane kontaktowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]