Kursy – pierwsza pomoc

13 marca 2020

W naszym kraju co roku ginie parę tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy wypadku nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na takie przerażające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania treningów z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia, jakie pojawią się w czasie kursu, są zależne od ustaleń organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku oparzeń elektrycznych czy zawału mięśnia sercowego.