Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

6 marca 2020

Jeśli chcesz zlecić badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała, skieruj się na http://bit.ly/2tQ76fd

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają sprawdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Są one bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co dokładnie weryfikują? Jakie przyrządy wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien poddać się testom?

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do testów podchodzą także kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą cechy charakteru kierowcy

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do części testowej. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania oraz cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy przede wszystkim widzenie przestrzenne, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, miernik czasu reakcji i aparat Piórkowskiego. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]