Sprzątanie strychu będzie proste z doświadczoną ekipą

18 lutego 2021

Nie każdy śmieć powinien znaleźć się w zwyczajnym zbiorniku na odpady komunalne. Przyczyny tych ograniczeń są rozmaite – niekiedy śmieci są po prostu zbyt duże, czasem nie jest to zgodne z funkcjonującymi w naszym kraju przepisami. Jak radzić sobie z tymi kłopotliwymi śmieciami? Możemy odwieźć je do najbliższego PSZOK-u, innymi słowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We wszystkich gminach musi działać co najmniej jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach czasem mamy możliwość wybierać jeden z wielu punktów. Niestety to rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla osób, które dysponują sporą ilością niezagospodarowanego czasu oraz swoim autem. Pozostali odpowiedzialnie zrobią, decydując się na wypożyczenie kontenera na śmieci.

Sprzątanie strychów oraz renowacje – dlaczego warto wypożyczyć kontener na śmieci?

Nietypowe odpady generowane są w toku różnego rodzaju robót. Najczęściej są to renowacje mieszkań i przebudowa domu – idzie głównie o duże ilości gruzu, a także pudeł po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera jest również idealnym rozwiązaniem, jeśli urządzamy opróżnianie strychu – wówczas zgromadzimy w nim wszelkie niepotrzebne od wielu lat zepsute urządzenia, zbutwiałe meble oraz sprzęty. Porządkowanie strychów czy prace budowlane będą znacznie łatwiejsze, jeśli z okna mieszkania do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przenieść odpady bez potrzeby ciągłego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Jak działa usługa sprzątania strychów i piwnic oraz wywozu śmieci?

Wywóz różnorodnych śmieci, ale też sprzątanie strychów, to usługi świadczone m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o ustalonej objętości, który ten przez czas określony w umowie może zapełnić zalegającymi meblami albo odpadami remontowymi. Pojemnik jest później odbierany z posesji, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym będzie legalnie przetworzona zgodnie z aktualnymi przepisami.