Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

8 października 2019

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie każdy może pracować jako detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać odpowiednią licencję, która przyznawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest też niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywów?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, iż nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.