Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

21 kwietnia 2022

Więcej w temacie cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują multum przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że w sieci bez trudu można wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nieraz obligatoryjne, przykładowo jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Termin wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na końcowy koszt usługi

Ostateczny koszt przekładu tekstu kształtują wymienione poniżej czynniki:
1. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie zasadniczo tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest de facto o wiele tańszy niż translacja na język obcy.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, których dotyczy dokument. Przekład artykułów medycznych, dokumentów handlowych czy prac akademickich wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla danej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, aby trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.

Dlaczego przekład poświadczony to większy koszt?

Wypada dodać, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak np. akt ślubu albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału lub odpisu, jak również nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]