O psychologicznych badaniach wysokościowych słów kilka

7 czerwca 2020

Dowiedz się, jak zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma za dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy temperamentu, osobowościowe, inteligencji. Ich istotnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr i wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji mija się z celem.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zdecydował okulista.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]