Kto przeprowadzana psychologiczne badania operatorów?

19 listopada 2023

Zamów badania operatorów Bielsko na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Liczy się rzetelność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają największe znaczenie w wypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie w stanie w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do koncentracji uwagi, widzenia steroskopowego oraz oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]