Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

8 czerwca 2019

Po więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków kliknij tutaj

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy czy też nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu bądź Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]