Komu potrzebne są badania operatorów?

15 grudnia 2019

Więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko Biała - kliknij tu

Do pracy w różnego typu profesjach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalne testy. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Odmienne testy wykonywane są wobec sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Dobrze więc napisać kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter oraz jakie zdolności są podczas nich sprawdzane.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co 24 miesiące. Powinniśmy przy tym nie zapominać, iż wygląd testów może zostać zmieniony, jeśli wykonujący je psycholog uzna, iż konieczne są inne badania albo niektóre części okażą się w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zwykle formę papierowego testu, a także test sprawdzający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to także testy możliwości percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]