badania psychotechniczne Bielsko Biała, badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała, badania psychologiczne Bielsko

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

30 stycznia 2023

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim testom. Są one konieczne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Można stwierdzić więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć tylko wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek badanego, bo sprawdzane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, ale jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania corocznie.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]