Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

25 stycznia 2020

Dalsze informacje o badaniach psychotechnicznych Bielsko na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań składa się z testów badających inteligencję, testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Określają między innymi ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje aparat krzyżowy, wirometr, miernik czasu reakcji, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni jedynie pamiętać, by zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D+E i D. Przechodzić muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek i na operatorów wózków widłowych. Trzeba dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je tylko raz.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]