Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

13 maja 2022

Automatyczna windykacja należności - poszerz swoją wiedzę!

Jest dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Regularne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się względem dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności będzie nieskuteczna, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wystawia porównywalną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w ustalonym terminie z pewnością się zwiększa. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować własne scenariusze czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, jeżeli wymienione powyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi też ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]