Metoda memoriałowa a metoda kasowa

2 kwietnia 2023

Więcej informacji o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. W takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone wiele razy przypominać kontrahentowi o wniesieniu opłaty za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Jeżeli to zdarza się coraz częściej, nawet bardzo dobrze radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i w efekcie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Mając na względzie sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest często odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]