Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

27 lipca 2022

Szybki generator not księgowych 40 euro online

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z etapów działań upominawczych czy wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy podkreślić, że taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia należności za fakturę mogą być chwilowe kłopoty z wypłacalnością lub zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]