Faktura VAT i faktura pro forma to nie to samo

29 grudnia 2020

Szukasz więcej wiadomości o tym, czy faktura proforma jest wiążąca? Zajrzyj na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale też i gros osób realizujących zakupy w sieci, miał kontakt choć raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma – dowód księgowy czy handlowy?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, wobec tego nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Wypada natomiast zatrzymać ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dowód handlowy, który rodzajem propozycji jakiejś oferty. Nie jest dowodem zakupu artykułów czy zrealizowania usługi, a więc w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie jest zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą wciąż być zmodyfikowane.

Proforma nie zwalnia z konieczności wystawienia stosownej faktury VAT

Faktura proforma posiada analogiczne dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane kontrahentów (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę towarów bądź usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie prognozowanej daty doręczenia towaru czy też wykonania usługi.

Aby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy klient wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.