Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

18 lipca 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Ogromną część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, reprezentacji przed sądami, a także przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy oraz zminimalizowanie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna spółek

Praca Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.