Najczęściej wybierane kierunki studiów w Polsce

7 października 2020

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, z którym rok w rok mierzą się tysiące abiturientów. Niejednokrotnie wybór ten określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu znów zaczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów cieszą się największą popularnością.

Najbardziej oblegane kierunki studiów

Pośród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na podium znajduje się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi często wybierają także dziedziny pochodne, które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są przecież kierunkami pionierskimi, aczkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają z reguły zarządzanie i psychologię. Kolejno w zestawieniach pojawiają się kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), prawo, wszelkie filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, a także orientalistyki (sinologia i japonistyka). Najtrudniej dostać się też na wydziały związane z kreowaniem wizerunku, grafiką komputerową czy realizacją filmową. Trzeba zaznaczyć, iż wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć właściwą decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku warto rozważyć własne zainteresowania, ale też ewentualny popyt na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, iż dany kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą dowolnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uniwersytetów i akademii i w większości wypadków nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby do nich przystąpić. Wystarczy dysponować tytułem magistra, inżyniera bądź licencjata.

Młody człowieku, zapamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można też dodatkowo zdobywać nowe umiejętności np. poprzez pomoc w wolontariatach bądź organizacjach uczelnianych. Warto spożytkować te 5 lat jak najlepiej.