Urządzenia do analizy wartości opałowej gazu płynnego

15 maja 2019

Wartość opałowa biogazu w dużej mierze decyduje o kaloryczności paliwa i jego jakości. W jakim celu powinno się ją sprawdzać? W jakich sferach przemysłu stosowane są urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa odpadów komunalnych, biogazu i gazu płynnego

Wartość opałowa to ilość energii wydzielanej przy spalaniu danej ilości paliwa. Wielkość tę wylicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, stałych, jak i gazowych – drewna opałowego, węgla kamiennego i brunatnego czy gazu płynnego i ziemnego. Badaniu może być poddana również wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w czujniki gazoweszczegółowo badający między innymi poziom metanu (CH4), tlenu (O2), siarkowodoru (H2S) oraz wodoru (H2). Komponenty te mają wpływ na jakość paliwa, decydują o jego kaloryczności, a ponadto mogą wywołać zagrożenie wybuchowe, stąd stałe sprawdzanie ich poziomu jest nadzwyczaj istotne.

W których branżach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory biogazu i gazu wykorzystuje się w wielu sektorach przemysłu – między innymi w na wysypiskach śmieci, biogazowniach rolniczych, oczyszczalniach ścieków, instalacjach badawczych, a także w innych jednostkach i firmach stosujących biogaz. Za sprawą użycia analizatorów możliwe jest rejestrowanie parametrów gazu, błyskawiczne ujawnienie wszelkich nieprawidłowości w procesie produkcji metanu oraz zapobieganie stratom. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w dwóch wersjach – AwiECO i AwiFLEX.