Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

9 maja 2019

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierze – precyzyjny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w licznych sektorach przemysłu – między innymi w zakładach chemicznych, przy produkcji opakowań, papieru, a także w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej. Testom poddawana jest ciecz – żywice, lakiery, asfalt i klej. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest drobiazgowe zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierze – rodzaje urządzeń

Dostępne na rynku lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope posiadają cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Z kolei Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania cieczy czystych.