Praktyczne szkolenia RODO – czy należy je przeprowadzić

15 sierpnia 2018

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy więc upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (czyli m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów placówek medycznych) najbardziej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączone zostały także informacje biometryczne i genetyczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.